Om IAV

Sikkerheds- og sundhedsplan

ÍAV hf. anser det for vigtigt at arbejde kontinuerligt med sikkerheds- og sundhedsforhold for bedst muligt at sikre sikkerheden og sundheden for virksomhedens medarbejdere og andre der arbejder på projekter under ÍAV hf.

ÍAV hf. lægger vægt på at forebygge ulykker og arbejdsrelateret svigtende helbred hos medarbejderne med indsatser både på virksomhedens værksteder og kontorer.

ÍAV hf. bidrager til en kontinuerlig udvikling og forbedringer af sikkerheds- og sundhedsforhold, og til at der foretages målinger af resultaterne der viser de aktuelle forhold.

Resultater i sikkerheds- og sundhedsforhold opnås bedst med en samlet indsats fra alle virksomheden medarbejdere – en sikkerhedskultur der gør virksomheden til en sikker og sund arbejdsplads.

ÍAV hf. opfylder myndighedernes krav som de fremgår af love, regler og regulativer om sikkerheds- og sundhedsforhold. ÍAV’s styresystem for sikkerheds- og sundhedsforhold er opbygget efter kravene i standarden OHSAS 18001:2007 og foreligger manifest i ÍAV’s håndbog der er certificeret efter standarden ISO 9001:2008.

Sikkerhedscertifikat fra OHSAS

Kvalitetscertifikat ISO 9001

Medarbejderne skal være positive aktører i indførelse og gennemførelse af endnu bedre arbejdsformer omkring sikkerhed og sundhed og selv gøre en indsats for at sikre at alle kommer uskadte hjem.