Om IAV

Kunder og interessenter

ÍAV’s medarbejderes kompetence, initiativ og faglighed skal føre til lønsomme og attraktive løsninger for kunderne.

ÍAV’s medarbejdere lægger vægt på respekt og tillid i kontakten med kunder, interessenter og hinanden.

Medarbejdere

Vi arbejder målbevidst på at opretholde og udvide medarbejdernes vidensniveau gennem nyansættelser og efter- og videreuddannelse.

Medarbejderne får stillet krævende opgaver der tilfredsstiller deres ambitioner og matcher deres erfaring og fleksibilitet i arbejdet.

Sikkerhed, miljø og kvalitet

ÍAV blev kvalitetscertificeret efter ISO 9001 i 2009, og certificeringen blev fornyet i 2013. Vi sigter mod et miljøcertifikat og ÍAV blev sikkerhedscertificeret ifølge OHSAS 18001 i marts 2014.

Samfund

Virksomheden er en aktiv aktør i samfundet, bl.a. med støtte til sport, kultur, ungdomsarbejde og humanitær virksomhed, i det omfang de aktuelle forhold tillader.

Virksomheden deltager endvidere i undervisning, forskningsprojekter og fagligt arbejde på sit arbejdsområde.