Geymsla

26. nóvember 2004

Afkoma ÍAV 2000

Hagnaður Íslenskra aðalverktaka hf. (ÍAV) nam 202,9 milljónum króna árið 2000 að teknu tilliti til reiknaðra skatta en hagnaður var 206,8 millj.kr árið 1999.

Ársreikningur Íslenskra aðalverktaka hf. hefur að geyma samstæðureikning félagsins
og dótturfélaga. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferð og árið áður.

Rekstrartekjur samstæðunnar námu samtals 9.737 milljónum króna.

Samkvæmt efnahagsreikningi námu heildareignir ÍAV samstæðunnar 8.769 milljónum króna. Bókfært eigið fé í árslok 2000 var 2.990 millj.kr. og eiginfjárhlutfall var 34,1 %. Veltufé frá rekstri var 458 millj.kr. samanborið við 538 milljónir á árinu 1999. Veltufjárhlutfall samstæðunnar var 1,37 í árslok 2000.

Að meðaltali störfuðu 822 starfsmenn hjá félaginu á árinu 2000.

Stjórn Íslenskra aðalverktaka samþykkti á fundi sínum í dag að leggja til við aðalfund sem haldinn verður 10. apríl nk. að greiddur verði 7 % arður til hluthafa.

Ársreikningur félagsins mun liggja frammi á skrifstofu félagsins viku fyrir aðalfund.

Twitter Facebook
Til baka

07. mars 2011

Nýir vefir

Í framhaldi af skipulagsbreytingum sem kynntar voru um síðustu áramót er verið að leggja lokahönd á smíði vefa fyrir ÍAV, ÍAV Fasteignaþjónustu og ÍAV Námur.

21. janúar 2011

Gæðastefna ÍAV

Færni, frumkvæði og fagmennska starfsmanna ÍAV leiði til hagkvæmra og eftirsóttra lausna fyrir viðskiptavini.Starfsfólk ÍAV leggi áherslu á virðingu og traust í samskiptum við viðskiptavini, hagsmunaaðila og sín á milli.

Fréttasafn