Geymsla

24. nóvember 2004

Hagnaður 222,3 milljónir króna fyrstu 6 mánuði ársins 2002

Hagnaður nam 222,3 milljónum króna fyrstu 6 mánuði ársins 2002 samanborið við 214,4 milljóna króna tap á sama tímabili ársið 2001. Viðsnúningur 436 milljónir króna milli ára.

Á stjórnarfundi Íslenskra aðalverktaka hf. þann 22. ágúst var árshlutareikningur fyrir fyrrihelming ársins 2002 staðfestur. Árshlutareikningur Íslenskra aðalverktaka hf. hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess. Hann er í meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Rekstur á fyrstu sex mánuðum ársins 2002
Rekstrartekjur samstæðu Íslenskra aðalverktaka hf. námu 3.281 milljónum króna á fyrstu sex mánuðum ársins 2002, samanborið við 4.368 milljónir króna á fyrri helmingi síðasta árs. Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) er 271,9 milljón króna, samanborið við 473,3 milljónir króna á fyrri helmingi árs 2001. Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta nam 128,2 milljónum króna á móti 321,2 milljónum króna á fyrri helmingi árs 2001. Hagnaður félagsins fyrir skatta, að teknu tilliti til afkomu hlutdeildarfélags nam 278,7 milljónum króna samanborið við 277,5 milljónir króna tap á fyrstu sex mánuðum ársins 2001. Að teknu tilliti til reiknaðra skatta nam hagnaður félagsins á fyrri helmingi ársins 2002 222,3 milljónum króna samanborið við 214,4 milljónir króna tap á fyrri helmingi árs 2001.

Twitter Facebook
Til baka

07. mars 2011

Nýir vefir

Í framhaldi af skipulagsbreytingum sem kynntar voru um síðustu áramót er verið að leggja lokahönd á smíði vefa fyrir ÍAV, ÍAV Fasteignaþjónustu og ÍAV Námur.

21. janúar 2011

Gæðastefna ÍAV

Færni, frumkvæði og fagmennska starfsmanna ÍAV leiði til hagkvæmra og eftirsóttra lausna fyrir viðskiptavini.Starfsfólk ÍAV leggi áherslu á virðingu og traust í samskiptum við viðskiptavini, hagsmunaaðila og sín á milli.

Fréttasafn