Um ÍAV

Stefna

Stefna ÍAV er að vera fyrsti valkostur í framkvæmdum á Íslandi, stórt og öflugt verktakafyrirtæki sem nýtur trausts og er leiðandi í þróun byggingariðnaðar.

ÍAV hefur sett sér stefnu í gæða- og öryggismálum, mannauðsstefnu og stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð og í markaðsmálum.

Viðskiptavinir og hagsmunaaðilar

ÍAV hafi að leiðarljósi að bjóða hagkvæmar lausnir fyrir viðskiptavini með færni, frumkvæði og fagmennsku að leiðarljósi.

ÍAV leggur áherslu á virðingu og traust í samskiptum við viðskiptavini og hagsmunaaðila.

Starfsmenn

ÍAV er eftirsótt fyrirtæki að vinna hjá. Þar starfar áreiðanlegt, vel menntað og reynslumikið starfsfólk sem leggur metnað í störf sín og samskipti sín á milli.

Unnið verði markvisst að því að viðhalda og auka þekkingarstig starfsmanna í nýráðningum og með endur- og símenntun.

Starfsfólki verði gefinn kostur á krefjandi verkefnum sem fullnægja metnaði þeirra og reynslu.

Með færni, frumkvæði og fagmennsku hafa starfsmenn ÍAV það að leiðarljósi að bjóða hagkvæmar lausnir fyrir viðskiptavini okkar.