Stefna félagsins

Öryggis og heilbrigðisstefna

Oryggi

ÍAV hf telur mikilvægt  að vinna stöðugt að öryggis- og heilbrigðismálum til að tryggja sem best öryggi- og heilbrigði starfsmanna fyrirtækisins og annarra sem vinna í verkefnum á vegum ÍAV hf.

ÍAV hf leggur áherslu á að koma í veg fyrir slys og heilsubrest hjá starfsmönnum vegna vinnunnar með fyrirbyggjandi aðgerðum bæði á verkstöðum og á skrifstofum fyrirtækisins.

ÍAV hf stuðlar að stöðugri þróun og umbótum í öryggis- og heilbrigðismálum og að fram fari mælingar á frammistöðu sem sýni hver árangur er á hverjum tíma.

Árangur í öryggis- og heilbrigðismálum næst best með samstilltu átaki allra starfsmanna fyrirtækisins, þ.e. öryggismenningu sem skilar fyrirtækinu öruggum og heilbrigðum vinnustað.

ÍAV hf uppfyllir kröfur  stjórnvalda í formi laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.  Stjórnkerfi ÍAV í öryggis- og heilbrigðismálum er byggt upp á kröfum í staðlinum ISO 45001-2018 og er skjalfest í handbók ÍAV sem er vottuð samkvæmt ÍST ISO 9001:2015.

ISO45001 Öryggisvottorð

ISO9001 Gæðavottorð

Starfsmenn skulu vera virkir þátttakendur í upptöku og innleiðingu á enn betri vinnubrögðum í öryggis- og heilbrigðismálum og leggja sitt á vogarskálarnar til  að tryggja að allir komi heilir heim.